Andakter

Namsvatn Misjonsforening

Jesus - din beste venn i livet

"For det som var umulig...

... det gjorde Gud!"

- Rom.8,3

Slik er Gud. En som gjør det umulige. Men kan man da kalle det for umulig?

Ja. Fordi det er umulig for oss. Men for Gud er alt mulig.

Akkurat som at noe er umulig for et spedbarn, men for foreldrene derimot.....

 

Noen eksempler fra Bibelen:

- Gud skapte verden av ingenting. Han sa, og det stod der. Vi derimot må ha et

råstoff for hånden.

 

- Han opphever naturlovene. Han deler hav, går på vannet, gjør døde levende,

helbreder de uhelbredelige, får storm og vind til å stilne, gjør fem brød og to

fisker til et måltid til langt over 5000 mennesker, lar et lite folk få vinne over

talløse motstandere gang på gang. Vi derimot er bundet av naturlovene.

 

- Han svarer på bønner. Til og med umulige bønner. Det er vi som ber dem.

 

- Han frelser syndere. Å bli frelst er for oss like umulig som å få en kamel

gjennom et vanlig nåløye. Bare prøv hvis du har en kamel i nærheten. Like

umulig er det for oss syndere å komme til Himmelen. Det blir liksom ikke like

idyllisk - kommer en skitten inn på et rent sted, blir det ikke lenger rent. Bare

fullkomne kan komme inn i en fullkommen Himmel. Jeg vil alltid være en

synder her på jord, så ufullkommen på så mange forskjellige måter. Men gjett

hva Guds tilgivelse kan gjøre! I Guds øyne blir vi fullkomne nok for Himmelen!

 

Så finnes det også utallige eksempler på hva Gud gjør for mennesker i dag. Det er stor praktisk forskjell på ha Gud som venn eller være en fiende av Gud og ikke ville ha med Han å gjøre. Bare spør en som kjenner Jesus. Det å være kristen er ikke bare teori, eventyr, svada eller fantasier. Det er snakk om målbar virkelighet.

 

Selv har jeg opplevd å bli helbredet. Jeg har fått konkrete, praktiske, umiddelbare og umulige bønnesvar. Jeg er blitt berget fra livsfare på rart vis. Listen begynner å bli ganske lang.

 

Selvsagt opplever jeg også sorger, nederlag og vonde ting som alle andre. Livet er ikke alltid lett. Men det tar ikke bort vissheten om at Gud styrer og passer på. Jeg får møte det med større ro. Det er rart å oppleve at selv vonde ting blir vridd til noe godt.

 

Men det største er likevel å være trygg på at jeg kommer til Himmelen og ikke til det stedet som er betydelig værre. For det er ikke min egen mangelfulle livsførsel jeg kan legge til grunn for en slik trygghet. Da hadde jeg jammen vært nervøs og usikker. Jeg har på tross av mitt liv opplevd en slik tilgivelse og en slik kjærlighet fra Jesus, at jeg ikke tviler på frelsen. Å få det største og beste og vite at det er ufortjent, er sterkt. Det er det største underet slik jeg opplever det.

 

Det er godt for en som er liten, svak og som møter så mye umulig å ha en sterk venn som det ikke fins grenser for. Snakk om å forsterke laget.

 

Trenger ikke du også hjelp til tider? Står ikke du også noen ganger overfor umulige ting? Har ikke du også ting å be om? Sorg å bli trøstet for? Er ikke du også¨bekymret og maktesløs for dine kjæres nød?

 

Tenker ikke du også med uro på døden og hva som venter etter den? Leter ikke du også etter en trygghet som gir hvile, selv om det stormer rundt deg? Er det ikke noe du også trenger tilgivelse for?

 

Jesus er ikke et eventyr eller en myte. Han er virkelig. Allverdens meningsmålinger og motforestillinger kan ikke forandre Hans eksistens.

 

Han er vel verd å bli kjent med. Det er ikke smart å være på kant med Han. Det er uendelig stor forskjell på å være med Han eller mot Han.

 

Hva er umulig i livet ditt når alt er mulig for Gud, og dere to er venner?

Han vil i alle fall være venn med deg.

av Rolf Lavik

Hvorfor misjon?

"Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa:

Meg er gitt all makt i himmel og på jord!

Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler,

idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn,

og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.

Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!"

- Matt 28,18-20

 

Dette er det vi kaller misjonsbefalingen. Å gjøre evangeliet kjent for alle folkeslag.

 

Det virker som en umulig oppgave.

Men verdenshistorien forteller noe annet. Fra de første tolv disipler har det til i dag spredd seg til alle verdenshjørner.

Bare noen ytterst få folkeslag har ennå ikke hørt evangeliet.

 

Vår egen kultur, historie og verdigrunnlag er et resultat av kristendommens innflytelse.

Vår hverdag er et resultat av at mange tidligere drev misjon i vårt land.

 

Hva er misjon?

Det er ikke å påtvinge andre kulturer vår kultur.

Det er ikke å legge press på noen til å bli kristne.

 

Det er å drive hjelpearbeid til en bedre hverdag og å lindre nød.

Det er å formidle evangeliet til de som ønsker å lytte.

Det er å la alle få være kristne innenfor sin egen kultur.

 

Er misjon viktig?

Hvis Gud ikke finnes? Nei.

Hvis Gud finnes? Ja.

Da er det verdens viktigste sak.

Da handler det om å redde mennesker fra en fortapelse.

Da handler det om å gi mennesker et evig liv.

Da handler det om selve meningen med livet.

 

Da er det misjonen denne vår verden styres etter. For Bibelen sier:

Når alle folkeslag har hørt evangeliet - da kommer Jesus igjen.

 

Gud kaller deg også til å være med.

Av Rolf Lavik

Kort om hva vi tror på

Vi tror på Bibelen, at det den sier om Gud, mennesket og verden er sant.

 

Om Gud

- Tre personer i en enhet, Gud Fader, Jesus Guds Sønn og Den Hellige Ånd

- Skaperen av himmelen og jorden

- Opprettholder skaperverket

- Sllmektig

- Allestedsnerværende

- Allvitende

- Styrer liv og død og livets gang

- Hellig

- Dømmer alt ondt

- Straffet seg selv istedet for oss, ved Jesu død på korset

-Tilbyr frelse, tilgivelse og barmhjertighet til den som vil

- Ren kjærlighet

 

Om mennesket

- Skapt i Guds bilde, annerledes enn dyrene

- Gjorde opprør mot Gud

- Er fortapte og trenger frelse

-Er umistelige og uendelig verdifulle i Guds øyne

 

Om verden

- Skapt og opprettholdes av Gud

- Er preget av det onde pga menneskets opprør mot Gud

- Brytes ned og går mot oppløsning

- Gud skal skape en ny himmel og en ny jord for de som lar seg frelse

 

Av Rolf Lavik

Copyright © All Rights Reserved