Om Oss

Namsvatn Misjonsforening

Om Namsvatn Misjonsforening

En misjonsforening en en samling mennesker som møtes for å jobbe for en bestemt sak.

Det er ingen krav om kirkemedlemskap eller tro. Misjonsforeningen er åpen for alle.

 

Vi jobber for to ting:

Det ene er å ha og styrke et godt åndelig fellesskap, rundt forkynnelsen av Guds Ord, bønn og sang.

Det andre er å samle penger til å drive misjonsarbeid hjemme og ute i hele verden.

 

Namsvatn Misjonsforening er tilknyttet Norges største misjonsorganisasjon, som heter Norsk Luthersk Misjonssamband.

 

Vi har møter hver søndag. I tillegg kommer gjerne noen møteuker, møtehelger og enkeltmøter.

 

Du er hjertelig velkommen til å være sammen med oss!

Om Norsk Luthersk Misjonssamband

Utenom Norge har NLM ca 175 misjonærer i 11 land i 3 verdensdeler.

 

Arbeidet består av to deler:

Det ene er klassisk misjonsarbeid, med forkynnelse, undervisning og hjelp til de lokale kirker.

Det andre er hjelpearbeid innen skole, jordbruk, og sykehus/helse.

 

I Norge har vi mange foreninger og forsamlinger som ber og gir til dette arbeidet. I tillegg driver NLM også skoler, barnehager, radiokanaler, forlag, gjenbruksbutikker mm.

 

For mer informasjon, se f.eks disse linkene:

NLM

Klasse 4B

Fjellheim Bibelskole

Frelsen.no

Fakta

  • Stiftet i 1938
  • Hjemmebase i Namsvatn
  • Tilhører misjonsorganisasjonen Norsk Luthersk Misjonssamband
  • Trosgrunnlaget er Bibelen og den lutherske bekjennelse
  • Kallet er å drive misjonsarbeid i Norge og i utlandet
  • Samles jevnlig for å: - Høre Guds Ord - Be sammen - Høre nytt om misjonsarbeidet - Samle penger til misjonsarbeidet - Ha det sosialt, ofte rundt kaffebordet

Namsvassmusikken

Namsvassmusikken et kor.

 

På reportoaret står kristelige sanger og salmer.

 

De opptrer tradisjonelt på kristelige møter, aldershjem, gudstjenester og andre arrangement.

 

Kontakt:

Magnar Namsvatn

Epost: magnar.namsvatn@gmail.com

Tlf: 976 83 513

Copyright © All Rights Reserved