Program

Namsvatn Misjonsforening

Program

Kort om hva vi tror på

Vi tror på Bibelen, at det den sier om Gud, mennesket og verden er sant.

 

Om Gud

- Tre personer i en enhet, Gud Fader, Jesus Guds Sønn og Den Hellige Ånd

- Skaperen av himmelen og jorden

- Opprettholder skaperverket

- Sllmektig

- Allestedsnerværende

- Allvitende

- Styrer liv og død og livets gang

- Hellig

- Dømmer alt ondt

- Straffet seg selv istedet for oss, ved Jesu død på korset

-Tilbyr frelse, tilgivelse og barmhjertighet til den som vil

- Ren kjærlighet

 

Om mennesket

- Skapt i Guds bilde, annerledes enn dyrene

- Gjorde opprør mot Gud

- Er fortapte og trenger frelse

- Er umistelige og uendelig verdifulle i Guds øyne

 

Om verden

- Skapt og opprettholdes av Gud

- Er preget av det onde pga menneskets opprør mot Gud

- Brytes ned og går mot oppløsning

- Gud skal skape en ny himmel og en ny jord for de som lar seg frelse

 

Av Rolf Lavik

Alle er velkommen på våre møter.

Det er gratis og ingen påmelding.

Det er bare å komme.

-

 

Kontakt Magnar Namsvatn for oppdatert program.

 

Copyright © All Rights Reserved